Vastemõisa raamatukogu

Vastemõisa raamatukogu

Aadress
Vastemõisa küla
Suure-Jaani vald
71301 VILJANDIMAA


telefon 439 7298

+372 5093 447

e-post: rk.vastemoisa@suure-jaani.ee


Teid teenindab raamatukoguhoidja Merle Rang


Vastemõisa raamatukogu on Suure-Jaani Raamatukogu allasutus.